Проекти

По-важни проекти, изпълнени от екипа на „Баугрунд Институт Книрим“ ООД

 • Депо за азбестове отпадъци на ТЕЦ Варна;
 • Депо за опасни отпадъци, депо за производствени отпадъци и депо за строителни отпадъци на „Свилоза“ АД;
 • Предпроектни проучвания за саниране на стари сметища на общините Кърджали, Крумовград, Момчилград, Кирково, Черноочене, Джебел, Ивайловград, Ардино;
 • Проучвания на възможностите за саниране на старите сметища на общините Кюстендил, Бобощево, Невестино, Бобовдол, Дупница, Кочериново, Симитли, Сапарева баня, Благоевград като савместна разрабитка на експерти от екипа с основния изпълнител “Клуб “ИКОНОМИКА 2000”;
 • Предпроектни проучвания за Депо за неопасни отпадъци на община Своге;
 • Депо за неопасни отпадъци – Карлово.

 

По-важни клиенти и проекти на ИЛ „Земна механика“

Контрол на насипите при изграждане на лява и дясна дига на р. Лесновска, възложител „Напоителни системи“ ЕАД;

Полеви и лабораторни изпитвания за разширение на летища Бургас и Варна;

Полеви и лабораторни изпитвания на Съоръжение за депониране на отпадъци на Ей И Ес Марица Изток І ЕООД, оградни диги, минерален запечатващ пласт;

Лабораторни изпитвания на минерален екран на Регионално депо за неопасни отпадъци – Луковит;

Интермодален Терминал – Пристанище Варна

Инженерно-геоложко проучване на площадките за изграждане на Интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасните отпадъци от регион Разград;

Полеви и лабораторен контрол при изграждането на депото за неопасни отпадъци – Добрич;

Полеви и лабораторен контрол на строителството на Регионално депо за неопасни отпадъци – Ловеч, Летница и Угърчин;

Полеви и лабораторен контрол на строителството на Регионално депо за неопасни отпадъци – Разград, І-ви етап;

Изпитвания за изграждане на 300 бр. Ветрогенератори в Североизточна България;

Изследване влиянието на бентонита като подобрител на строителни почви с конкретно приложение изграждане на минерални изолационни екрани при депата за отпадъци, възложител “Бентонит” ЕАД, гр.Кърджали;

Контрол на качеството при изпълнение на минерални изолационни екрани при строителство на депа за отпадъци в Германия като подизпълнител на “Дас Баугрунд Институт Дипл.-инж. Книрим” ООД, Касел, Германия за обектите:

 •  Депо“Ам Баствалд”,
 •  Депо “Киршенплантаже”,
 •  Депо “Полше Хайде”, 
 •  Депо за опасни отпадъци „Лютхорст“ (възложител ВКК Марбург),
 •  Депо за битови отпадъци „Фрийдланд – Дайдероде“ (на окръг Гьотинген),
 •  Депо за опасниотпадъци „Лютхорст“, Депо за битови отпадъци „Ашерберг,
 •  Депо за битови отпадъци „Кьонигсбюл“,
 •  Депо за утайки от пречиствателни станции „Ленглерн“,
 •  Депо за битови отпадъци „Киршенплантаже“,
 •  Депо за технологични отпадъци „Ваберн – Утерсхаузен“, възложител“КIMM“ AG DLGM,
 •  Депо за битови отпадъци „Оперман – Зюд“,
 •  Депо за битови отпадъци „Щадтолдендорф“,
 •  Депо за битови отпадъци „Локум“ (на окръг Нинбург),
 •  Депоза битови отпадъци „Бланкенхаген“,
 •  Депо за отпадъци REA на площадка на бивш открит рудник, експлоатиран от „Пройсен Електра“),
 •  Депо „Баунатал“ – за технологични отпадъци на заводите „Фолксваген“.